-تومان۱۰,۰۰۰

تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۹۰,۰۰۰ تومان

4 در انبار

مقایسه این محصول

توضیحات

۱-کپسول اکسیژن را پس از پر نمودن حتمادر ترالی قرار دهید. حال مانومتر رابه کپسول اکسیژن وصل کنیدودرصورت نشتی از واشر استفاده نمایید.
۲-شیشه ی آب مقطررا تا دوسوم شیشه یا خط نشانه پر نماییدو حتما پس از پایان کار جهت جلوگیری ازانتقال بیماریها شیشه را تخلیه و تمیز کنید.
۳-یک سر لوله ی پلاستیکی را به شیشه  آب مقطر و سر دیگر را به سوند بینی یا ماسک متصل نمایید.
۴-برای تست برقراری جریان اکسیژنپ یچ کنترل آنرابا توجه به فلومتردرحدود۳لیتر در دقیقه باز کنید وسپس سرسوند را در لیوان آب قرار دهید. اگر حباب ایجاد شد جریان برقرار است. حال پیچ را ببندید.
۵-ماسک را روی دهان و بینی فرد گذاشته و بند کشی ماسک را پشت سر ثابت کنید به طوری که از اطراف ماسک اکسیژن خارج نشود.حال پیچ کنترل جریان اکسیژن را بازکنید و طبق دستور پزشک تنظیم نمایید تا جریان برقرارشود

۶-پس از اتمام کار پیچ کنترل جریان و شیر اصلی کپسول را ببندید و کپسول را در محل مناسبی قرار دهید.همچنین لوله ی پلاستیکی، سوندو ماسک رادور بریزید