قوانین

قوانین خرید محصولات اینترنتی

قوانین تجهیزات پزشکی نوآوران

فروش به صورت b2b است و تنها به مراکز درمانی فروخته می شود